Red project — 05/05/2015

Red project

Hva ønsker menneskene?
Hva ønsker menneskene?

Med utspring frå AUF i Oslo blei gruppa Red project starta. Dei spelte inn kasetten Hva ønsker menneskene i 1984. Desse var med:

  • Øivind Finsbøl (sang, gitar)
  • Dag Harald Claes (synth, elpiano)
  • Torgeir Folgerø (sax, synth, gitar)
  • Jack-Terje Saltnæs (bass)
  • Paul Østbye (gitar, vokal)
  • Kjetil Løken (trommer)
  • Renate Gjelseth (sang)
  • Hanne Elisabeth Bråten (sang)
  • Claus Jørgen Knudsen (produsent)
Gunnar Green, Kenneth Øie og Ivan Sundal —

Gunnar Green, Kenneth Øie og Ivan Sundal

Rundt 1980 var det mange AUF-arar som visste kva Biopopen var. Låta blei komponert og syngi av AUF-arane Kenneth Øie og Gunnar Green, her framført av Ivan Sundal:

Hit nummer to frå same gjengen – Legenden Om John W. Hinckley – ein Utøya-slager på 80-talet, framført av Ivan Sundal (i 2015)

 

Gunnar Green var på 80-talet den AUF-aren som tolka Wiehe-songar til jubel frå andre på leir. Då vi trong eit lydspor av Gunnar som song Wiehe, tok han like godt og omsette Sang till modet til norsk – og song han inn som ei helsing til AUF-arane som tar øya tilbake:

Sang till modet / Sang te motet

Tekst og melodi: Mikael Wiehe

«Her e ein sang te motet,
te latter, håp og smil,
te dæm som trur på kjærlighet
mens hatet gir oss tvil,
Te aill dæm som slår sæ sammen,
til all som sei ifra
og sjølv om det er vanskelig
så sei dæm tross ailt ja.»

⇒ Heile teksten på norsk og svensk

Gunnar og Kenneth blei med under oppstarten av AUF-koret NEOpluss . Her song Gunnar solo på to Wiehe-låter:

Natten

Tekst og melodi: Mikael Wiehe og Bjørn Afzelius, om mordet på Olof Palme.

Spelt inn av AUF-koret NEOpluss rundt 1988.

«Ditt blod låg kvar på gatan
som en spegel blank och ren.
Där fremtiden blev synlig
för den som kunde se»

Tekst og akkordar på Bjørnafzelius

Som en duva

Tekst og melodi: Mikael Wiehe

Opptak under øving i AUF-koret NEOpluss rundt 1988 (solo: Gunnar Green):

«Den kom som en jagad om natten
En flykting från främmande land
Som en som har räddat sig undan
När alla de andra försvann»

⇒ Tekst og akkordar på Chordie

Ivan Sundal song mange av låtene til Gunnar og Kenneth. Han vann i tillegg låtkonkurransen til AUF i 1984 med:

Det nytter å si fra

Tekst og melodi: Ivan Sundal

Vinnaren av AUFs songkonkurranse i 1984, spelt inn av AUF (Produsent: Bjørn Sandnes):

Ivan var også aktiv i NEOpluss og i kvartetten 4 vise menn og kvinner.

Her syng Ivan solo med NEOpluss:

Berre liv

Tekst og melodi: Åge Aleksandersen

Konsertopptak av AUF-koret NEOpluss, Konserthuset (1990). Solo: Ivan Sundal

AUF-platene og Stål Rønbeck —

AUF-platene og Stål Rønbeck

AUF synger (1976)

AUF synger var den første plata laga av og med AUF-arar. Her er heile plata:

IMG_6347 IMG_6346_2IMG_6329

En ild for fred og frihet (1978)

Den neste AUF-plata – En ild for fred og frihet – kom ut då AUF fylde 75 år i 1978:

IMG_6337IMG_6338IMG_6339 IMG_6336

AUF spelte også inn ei plate med songar om kvinnekamp:

Stål Rønbeck

Det var Stål Rønbeck som sto bak plateinnspellingane og var produsent. Som kultursekretær i AUF sette han igang Røde buss-grupper over heile landet. Låtene og tekstane som blei laga spreidde han ut til gruppene. Sjølv omsette Stål ei rekkje låter henta frå Sverige, og han skreiv tekster og syngespel:

Tusen søstre

Tekst: Gunnar Edander. Melodi: Margarete Garpe, omsett av Stål Rønbeck
Frå plata AUF synger (1976):
«En kvinne alene kan lett feies
av men tusen søstre kan stille krav»

Halve himmelen holdes oppe av kvinner

Tekst og meldodi: Gunnar Edander / Margarete Garpe. Oversatt av Stål Rønbeck

Frå plata AUF synger (1976):

Enhetsfrontsang

Tekst og meldodi: Gunnar Edander / Margarete Garpe. Oversatt av Stål Rønbeck

Det er kraft i vårt forbund

Tekst / melodi: Jones / Lindstrøm. Omsett til norsk av Stål Rønbeck

Spelt inn av Røde buss i AUF i Hedmark (1981):

Stål Rønbeck under innspellinga av AUF synger
Stål Rønbeck under innspellinga av En ild for fred og frihet
Syngespill av Stål Rønbeck
Syngespill av Stål Rønbeck

For Stål var kulturarbeid og Utøya same sak:

«AUF-erne gjorde øya til sin egen fra 1967: I Arbeiderbladet sto følgende annonse: «Vi møtes på Kontraskjæret. Turen går til hemmelig sted». På slutten av sekstitallet hadde AUFs ledelse stengt øya fordi den var et gedigent pengesluk. AUF-ledelsen ønsket å selge den. Problemet var at de hadde fått Utøya i gave fra Oslo Samorg med en klausul om at den ikke kunne selges til andre enn nettopp Oslo Samorg til prisen av en krone. Øya hadde stort sett blitt brukt som feriested for bevegelsens medlemmer. Aktivistgjengen som møttes på Kontraskjæret, mente den måtte bli et politisk samlingssted. Den harde kjernen besto av flere kjente og mindre kjente navn. Den ivrigste organisatoren var Stål Rønbeck, Sissel Rønbecks bror.» (VG 14.4.2012)

Trond Giske og Jostein Moen skriv om Stål:

«Blant de mange tusen som har satt sitt preg på Utøya fortjener tre å bli framhevet. Den første er den røslige fagforeningskjempen Gunnar Disenaaen, mangeårig formann i Oslo og omegn samorganisasjon og drivkraft bak fagbevegelsens bruk av Utøya på 1930-tallet. Den andre er Stål Rønbeck, kulturpersonlighet og entusiast som var avgjørende for gjenåpningen av Utøya i 1969, og sentral på Utøya gjennom 1970-tallet. Den tredje er Monica Bøsei, som overtok som daglig leder i Utøya AS i en svært krevende situasjon i 1991, og deretter var ansvarlig for driften av Utøya i to tiår, helt til hun mistet livet 22. juli 2011.» (Dagsavisen 14.11.2012)

Dagfin Rimestad —

Dagfin Rimestad

Dagfin Rimestad er den store komponisten i Framfylkingen – arbeidarrørslas barne- og familieorganisasjon. Og – som AUF-ar og Framkamerat Geir Hongrø har formulert det:
«En stor del av de mest aktive kulturkreftene i AUF opp gjennom årene har trådt sine barnesko i Framfylkingen og fått interessen for kultur der. Det er en link som er såpass essensiell at du egentlig ikke kan skrive om AUF og kultur uten å ta med koblingen til Framfylkingen som et viktig moment.»

Dei viktigaste Rimestad-visene i AUF er:

At jorden er en stjerne

Frå AUF-plata En ild for fred og frihet:

⇒ Meir om At jorden er en stjerne

Vi rekker våre hender

Arbeidarrørslas allsongkveld 30. april 1990:

⇒ Meir om Vi rekker våre hender

Låga över länderna

Med Youngstorgets basar:

Utan gränser

Med Youngstorgets basar:

Bjørn Sandnes —

Bjørn Sandnes

Bjørn Sandnes - Utøyaveteranane i Samfunnshyúset 22. juli 2012
Bjørn Sandnes – Utøyaveteranane i Samfunnshyúset 22. juli 2012

Bjørn Sandnes var med som gitarist og komponist allereie på AUF-platene på 70-talet. Han var gitarist på innspellingar av mange Røde buss-kassettar og var med i Youngstorgets basar. Han er også kapellmeistar og gitarist i AUF-koret NEOpluss. Bjørn har komponert ei rekkje AUF-songar. Den mest kjende er:

Slå en ring om vår røde fane

Bjørn skreiv Slå en ring om vår røde fane etter at ei bombe blei kasta inn i 1.-maitoget i 1979.

Låta blei spelt inn av Røde Buss i AUF i Hedmark 1981:

Etter 22. juli skreiv søstera hans, Anne Line Sandnes, eit nytt fjede vers. Det blei presentert av NEOpluss då Utøya-veteranane samla seg 22. juli 2012 i Samfunnssalen. Opptaket over er frå øving i NEOpluss 2014 (De første linjene mangler: «Vi hører ekko fra en natt. Det sitrer i et lik vi trodde døde, da kanonene lå øde og hakekorset falt».)

Vi hører ekko fra en natt.
Det sitrer i et lik vi trodde døde
da kanonene la øde.
og hakekorset falt.
Vi trodde: Aldri mer igjen
Europa måtte brenne
for at alle skulle kjenne
at galskapen aldri var vår venn.

Slå en ring om vår røde fane,
det skal aldri bli vår bane
at vi glemte det som var i går.
Vi skal være steile og ranke,
vi skal kjempe fram vår tanke,
framtida og friheten er vår.

Vi hører stemmene i dag.
De krever at seks millioner jøder
skal stå opp fra de døde
og si at sant er galt.
Vi aner hatets kalde hand,
som knyttet mot en farget
som aldri gjorde annet
enn å fødtes naken i et fremmed land.

Slå en ring om vår røde fane,
det skal aldri bli vår bane
at vi glemte det som var i går.
Vi skal være steile og ranke,
vi skal kjempe fram vår tanke,
framtida og friheten er vår.

Hatat må aldri bli en makt.
Ingen bombesmell skal få oss til å glemme,
ingen trusler kan oss skremme,
vi skal stå på vakt.
Mot hatet kjemper vi med ord,
og den kampen skal vi seire
så en dag vi kan feire
at hakekorset igjen har falt til jord.

Slå en ring om vår røde fane,
det skal aldri bli vår bane
at vi glemte det som var i går.
Vi skal være steile og ranke,
vi skal kjempe fram vår tanke,
framtida og friheten er vår.

Vi trodde kampen var forbi
da skudd og bomber fikk oss til å skjelve.
De rammet oss i selve
vårt lands demokrati.
Men vi står fast og vi står rak.
Denne dag skal aldri glemmes.
Alle skjebnene skal gjemmes
i hjertene, men også for vår sak»

Arbeiderboys — 22/04/2015