Etter 22. juli har mange songar trøsta og stryrkt oss, skapt håp, samhald og vilje. Somme av songane handlar om Utøya, somme er felles arv som har vori syngi på Utøya også tidlegare:

Slå en ring om vår røde fane

Tekst og melodi: Bjørn Sandnes, 4. vers: Anne Line Sandnes

22. juli er ikkje første gong nokon har forsøkt å skade arbeidarrørsla med terror. I 1979 blei ei bombe kasta inn i 1.-maitoget. Då skreiv AUF-aren Bjørn Sandnes Slå en ring om vår røde fane. Songen er syngi mykje sidan då og blei viktig for mange – som eit svar å halde seg fast i. Som statssekretær Eirik Øwre Thorshaug sa i ein tale i 2011: «I arbeiderbevegelsen har vi sterke sangtradisjoner. Etter 22/7 var det mange av oss som tok til oss teksten fra arbeidersangen “Slå en ring om vår røde fane”. Der heter det: “Mot hatet kjemper vi med ord”.»

Med Youngstorgets basar:

«Ingen bombesmell skal få oss til å glemme.
Ingen trusler skal oss skremme.
Vi skal stå på vakt.
Mot hatet kjemper vi med ord.
Og den kampen skal vi seire
så en dag vi kan feire
at hakekorset igjen har fallt til jord.»

Låta blei spelt inn av Røde Buss i AUF i Hedmark 1981:

Etter 22. juli skreiv Anne-Line Sandnes eit nytt fjede vers. Det blei presentert av rockekoret NEOpluss då Utøya-veteranane samla seg 22. juli 2012 i Samfunnssalen. Opptaket over er frå øving i NEOpluss i 2014 (Dei første linjene manglar: «Vi hører ekko fra en natt. Det sitrer i et lik vi trodde døde da kanonene lå øde og hakekorset falt»)

«Vi trodde kampen var forbi
da skudd og bomber fikk oss til å skjelve.
De rammet oss i selve
vårt lands demokrati.
Men vi står fast og vi står rak.
Denne dag skal aldri glemmes.
Alle skjebnene skal gjemmes
i hjertene, men også for vår sak»

⇒ Heile teksten

Sang till modet / Sang te motet

Tekst og melodi: Mikael Wiehe

Mikael Wiehe har syngi sjølv på øya og blitt syngi av fleire Utøya-generasjonar. I 2012 var overlevande samla i bakken for å markere eittårsdagen for 22. juli. Mikael Wiehe helste dei med Sang til modet og sa: «Vi sjåast igjen her. Det er eg ganske sikker på.»

Gunnar Green var på 80-talet den AUF-aren som tolka Wiehe-songar til jubel frå andre på leir. Då vi trong eit lydspor av Gunnar som song Wiehe, tok han like godt og omsette Sang till modet til norsk – og spelte låta inn som ei helsing til AUF-arane som tar øya tilbake:

«Her e ein sang te motet,
te latter, håp og smil,
te dæm som trur på kjærlighet
mens hatet gir oss tvil,
Te aill dæm som slår sæ sammen,
til aill som sei ifra
og sjølv om det er vanskelig
så sei dæm tross ailt ja

⇒ Heile teksten på norsk og svensk

Utøya

Tekst og melodi: Taz

August 2011 laga Taz laga denne låta som ein hyllest til Utøya:

«Hvor skal du?
Utøya, Utøya, du høra, bli med meg til Utøya.
Der drømmer gror, en utopi i sommertid.
Jeg ser stolthet i øya til de som skal dra tilbake dit»
Utøya, Utøya, du høra, bli med meg til Utøya.
Der drømmer gror, en utopi i sommertid.
Har så mange gode minner fra den øya og flere skal det bli.»

Vi er AUF-ere

Tekst og melodi: Røde Knuder / Carsten Jensen, omsett frå dansk av AUF-arar

Vi er AUF-ere er blitt den viktigaste Utøya-songen av alle. Ein månad etter 22. juli 2011 skjedde dette på Utøya:

«Vi satt i bakken, svært mange av oss som var der. Overlevende ungdommer, foreldre og andre pårørende, folk fra hjelpeapparatet. Ingrid Olava sang rett inn i hjertene våre. Jens snakka og lovte at han skulle komme til Utøya neste år og overnatte. Eskild snakka om Utøyas betydning. Ingrid Olava sang igjen. Programmet var over. Da startet noen spinkle stemmer: «Vi er AUFere». Flere stemmer la seg på til et kor av overlevende stemmer som stadig fikk ny kraft. Det er den vakreste sang jeg noen gang har hørt, og den som har berørt meg mest. Den hyllet dem som ikke lenger var der, mens den gav fortsatt liv til dem som fortsatt lever.» (Skildra av Guri Ingebrigtsen).

Tove Lise Granli sa det slik i ein tale då Utøya-veteranane samla seg for å dele sorg i Samfunnssalen den 22. juli 2012:

«Det var ubeskriveleg i august i 2011 å høyre Vi er AUF-ere syngi i bakken. Songen som vi har kunna syngje for full hals på Utøya, men veldig sjelden ellers. Andre plassar vart det fort litt for kleint. Men ikkje der. Eg har sjølv eit sterkt ønskje om å bidra på øya, om ikkje anna enn å kunne male ei planke eller slå i ein spiker. Og eg veit at om eg får muligheiten til det, så kjem eg samtidig til å syngje Vi er AUF-ere av full hals.»

Så tok Bernt Torp over scena. Han som leia allsongen på øya på 90-talet. Og han dro igang Vi er AUF-ere, som hundre gongar før. Men denne gongen var det langt sterkare. Heile salen reiste seg. Og delte ikkje berre sorg, men trass og vilje.
(Songen startar 17 minutt inn i filmen.)

⇒ Meir om Vi er AUF-ere.

Til ungdommen

Tekst: Nordal Grieg. Melodi: Otto Mortensen

«Det å sitte rundt leirbålet på min aller første Utøya da jeg var 16 og møtte mange av dem som har blitt mine beste venner. Vi sang hele natta, ofte. På en stadion i Santiago, om den chilenske kampsangeren Victor Jara, AUF-sangen og Til Ungdommen. Den sang vi mange, mange, mange ganger.»

Til ungdommen blei syngi av ei av dei som svømde for livet 22. juli – for å overdøve lydar frå øya og for å halde seg oppe i vatnet. Songen er brukt i minnemarkeringar og gravferder.

Spelt inn av Røde buss fra AUF i Hedmark i 1983:

«Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
Under en blodig storm – vi deg til strid!
Kanskje du spør i angst, udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd:
troen på livet vårt, menneskets verd.
For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det,
dø om du må – men: øk det og styrk det!»
Meir om songen og resten av teksten 

* Bonusspor 1: Allsong under arbeidarrørslas songkveld i Konserthuset (1990):

* Bomusspor 2: Til ungdomen med Kim Larsen

Kjærlighetsøya

Tekst: Guttorm Lyshagen (Tonesett av Kjetil Skaslien, innspelling manglar)

Guttorm Lyshagen, Utøya-veteran som hadde dottera si på leiren skreiv denne teksten om Utøya etter 22. juli:

«Det var der det var håp og sommerglede,
masse kjærlighet, vennskap, mange smil.
Og på dager da vi er langt der nede,
har vi minner som vil fjerne all vår tvil.»

fRA iPAD2 536