Tekst/Melodi: Dagfin Rimestad

Dagfin Rimestad er ein av dei aller viktigaste komponistane i arbeidarrørsla. I AUF har han vori mest kjend for denne og for  At jorden er en stjerne.

«Vi rekker ut en vennskapshånd
og knytter faste, sterke bånd.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.

Rundt jorden, ja, så langt den når
– et bud om fred og frihet går.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.

Et vennskapsbud fra mann til mann,
til alle folk, til alle land.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender til alle våre venner,
til alle på den vide jord.»

⇒ Noter på Heiverden

Syngi og fortald om av Utøya-veteranar i 2015:


*Bonusspor: Opptak frå arbeidarrørslas allsongkveld 30. april i 1990 i Oslo konserthus: