Dagfin Rimestad er den store komponisten i Framfylkingen – arbeidarrørslas barne- og familieorganisasjon. Og – som AUF-ar og Framkamerat Geir Hongrø har formulert det:
«En stor del av de mest aktive kulturkreftene i AUF opp gjennom årene har trådt sine barnesko i Framfylkingen og fått interessen for kultur der. Det er en link som er såpass essensiell at du egentlig ikke kan skrive om AUF og kultur uten å ta med koblingen til Framfylkingen som et viktig moment.»

Dei viktigaste Rimestad-visene i AUF er:

At jorden er en stjerne

Frå AUF-plata En ild for fred og frihet:

⇒ Meir om At jorden er en stjerne

Vi rekker våre hender

Arbeidarrørslas allsongkveld 30. april 1990:

⇒ Meir om Vi rekker våre hender

Låga över länderna

Med Youngstorgets basar:

Utan gränser

Med Youngstorgets basar: